TomashukSchool
Обери свій модуль!
Модуль 1 Уроки 1-5
750 грн.
- Урок 1 Дільники і кратні
- Урок 2 Ознаки подільності
- Урок 3 Прості й складені числа Розклад на прості множники
- Урок 4 Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа
- Урок 5 Найменше спільне кратне
Модуль 2 Уроки 6-11
900 грн.
- Урок 6 Основна властивість дробу
- Урок 7 Скорочення дробу
- Урок 8 Зведення дробів до спільного знаменника.Порівняння дробів
- Урок 9 Додавання дробів
- Урок 10 Віднімання дробів
- Урок 11 Задачі на додавання,віднімання та рівняння
Модуль 3 Уроки 12-16
- Урок 12 Множення дробів та піднесення до степеня. Сполучна властивість
- Урок 13 Задачі на множення та приклади на багато дій.Зручний спосіб для обчислення
- Урок 14 Знаходження дробу від числа Задачі
- Урок 15 Задачі
- Урок 16 Задачі
Модуль 4 Уроки 17-21
750 грн.
- Урок 17 Ділення дробів Рівняння .Задача
- Урок 18 Приклади на багато дій Рівняння. Задача
- Урок 19 Знаходження числа за данним значенням його дробу.
- Урок 20 Задачі.
- Урок 21 Задачі
Модуль 5 Уроки 22-27
900 грн.
- Урок 22 Перетворення звичайних дробів у десяткові Нескінчені періодичні десяткові дроби Десяткове наближення звичайного дробу
- Урок 23 Відношення Масштаб
- Урок 24 Пропорція
- Урок 25 Задачі на пропорцію
- Урок 26 Відсоткове відшення двох чисел
- Урок 27 Пряма та обернена пропорційна залежність Поділ числа на пропорційні частини
600 грн.
Модуль 6 Уроки 28-31
600 грн.
- Урок 28 Коло Круг
- Урок 29 Довжина кола Площа круга
- Урок 30 Циліндр Конус Куля
- Урок 31 Діаграми Види діаграм
Математика 6 клас НУШ
Модуль 7 Уроки 32-36
750 грн.
- Урок 32 Цілі числа Протилежні числа
- Урок 33 Координатна пряма
- Урок 34 Координатна площина
- Урок 35 Модуль цілого числа
- Урок 36 Порівняння цілих чисел
Модуль 8 Уроки 37-41
750 грн.
- Урок 37 Додавання цілих чисел
- Урок 38 Віднімання цілих чисел
- Урок 39 Множення цілих чисел
- Урок 40 Ділення цілих чисел
- Урок 41 Перетворення простіших виразів
Модуль 9 Уроки 42-45
600 грн.
- Урок 42 Додатні та відємні числа Координатна пряма
- Урок 43 Цілі числа Раціональні числа
- Урок 44 Модуль числа
- Урок 45 Порівняння чисел
Модуль 10 Уроки 46-49
600 грн.
- Урок 46 Додавання раціональних чисел
- Урок 47 Додавання раціональних чисел та властивості додавання
- Урок 48 Віднімання раціональних чисел
- Урок 49 Віднімання раціональних чисел
Модуль 11 Уроки 50-54
750 грн.
- Урок 50 Множення раціональних чисел
- Урок 51 Переставна та сполучна властивість множення
- Урок 52 Розподільна властивість множення
- Урок 53 Розподільна властивість множення (продавження)
- Урок 54 Ділення раціональних чисел

Модуль 12 Уроки 55-57
450 грн.
- Урок 55 Розв'язування рівнянь
- Урок 56 Розв'язування задач за допомогою рівнянь
- Урок 57 Розв'язування задач за допомогою рівнянь та таблицьМодуль 13 Уроки 58-62
750 грн.
- Урок 58 Перпендикулярні прямі
- Урок 59 Паралельні прямі
- Урок 60 Координатна площина
- Урок 61 Графіки
- Урок 62 Ймовірність події
Подивіться що говорять про нас учні та їх батьки