TomashukSchool
Обери свій розділ для вивчення
Числа і вирази
1390 грн.
→ Тема 1 Дійсні числа
- 3 вебінари = 3,5 години
→ Тема 2 Відношення та пропорції. Відсотки. Текстові задачі
- 4 вебінари = 4,7 години
→Тема 3 Показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення
- 3 вебінари = 2,8 години
→ Тема 4 Раціональні, ірраціональні, степеневі вирази та їх перетворення
- 3 вебінари = 2,9 години
Рівняння, нерівності та їхні системи
1125 грн.
НМТ
→ Тема 5 Лінійні, квадратні, раціональні рівняння та системи рівнянь
- 3 вебінари = 2,93 години
→ Тема 6 Ірраціональні, тригонометричні рівняння та системи рівнянь
- 3 вебінари = 3,45 години
→ Тема 7 Показникові, логарифмічні рівняння та системи рівнянь
- 3 вебінари = 2,85 години
→ Тема 8 ‬Нерівності та системи нерівностей
- 3 вебінари = 2,9 години
→ Тема 9 Розв'язування задач за допомогою рівнянь і систем рівнянь
- 3 вебінари = 2,05 години
Функції
1370 грн.
→ Тема 10 Числові послідовності
- 2 вебінари = 2,62 години
→ Тема 11 Функціональна залежність.
- 3 вебінари = 3,65 години
→ Тема 12 Лінійні та квадратні функції
- 3 вебінари = 2 години
→ Тема 13 Степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції
- 3 вебінари = 2 години
→ Тема 14 Похідна функції
- 3 вебінари = 1,6 години
→ Тема 15 Первісна та визначений інтеграл
- 2 вебінари = 1,8 години
385 грн.
Комбінаторика, теорія ймовірностей, статистика
→ Тема 16 Перестановки, комбінації, розміщення. Комбінаторні правила суми та добутку
- 1 вебінар = 1,85 години
→ Тема 17 Ймовірність випадкової події. Вибіркові характеристик
- 3 вебінари = 2 години

Планіметрія
2729 грн.
→ Тема 18 Елементарні геометричні фігури на площині. Геометричні величини
- 1 вебінар
→ Тема 19 Трикутники
- 3 вебінари
→ Тема 20 Прямокутні трикутники
- 3 вебінари
→ Тема 21 Паралелограм. Ромб. Трапеція
- 3 вебінари
→ Тема 22 Прямокутник та квадрат
- 3 вебінари
→ Тема 23 Коло та круг. Многокутники
- 3 вебінари
→ Тема 24 Координати та вектори на площині. Геометричні переміщення
- 3 вебінари
Стереометрія
1490 грн.
→ Тема 25 Прямі та площини у просторі
- 3 вебінари
→ Тема 26 Призма
- 3 вебінари
→ Тема 27 Піраміда
- 3 вебінари
→ Тема 28 Тіла обертання
- 3 вебінари
→ Тема 29 Координати та вектори у просторі
- 3 вебінари

Подивіться що говорять про нас учні та їх батьки