TomashukSchool
Рівняння, нерівності та їхні системи
1125 грн.
→ Тема 5 Лінійні, квадратні, раціональні рівняння та системи рівнянь
- 3 вебінари = 2,93 години
→ Тема 6 Ірраціональні, тригонометричні рівняння та системи рівнянь
- 3 вебінари = 3,45 години
→ Тема 7 Показникові, логарифмічні рівняння та системи рівнянь
- 3 вебінари = 2,85 години
→ Тема 8 ‬Нерівності та системи нерівностей
- 3 вебінари = 2,9 години
→ Тема 9 Розв'язування задач за допомогою рівнянь і систем рівнянь
- 3 вебінари = 2,05 години