TomashukSchool
385 грн.
Комбінаторика, теорія ймовірностей, статистика
→ Тема 16 Перестановки, комбінації, розміщення. Комбінаторні правила суми та добутку
- 1 вебінар = 1,85 години
→ Тема 17 Ймовірність випадкової події. Вибіркові характеристик
- 3 вебінари = 2 години